Banner
รายการ คลิกฟัง

July - 18 - 2024

 
July - 19 - 2024  
July - 20 - 2024  
Download this month.

ပီႈၼွင်ႉၽူႈ​ထွမ်ႇငိၼ်းတီႈၼပ်ႉယမ်ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈပႃးတီႈၶႃႈ​ ၼႂ်းဝၼ်း      မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလႃႉယေႃးၵႃႇၶူဝ်းဝိတ်ႇ19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇပေႃးၸမ်တေၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇၵႂႃႇ တမ်ႉပႆႇမီးသင်မႃးႁႄႉၵင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းမၼ်းလႆႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႃးဢဝ်တၢင်းတၢႆ တၢင်းမွင်ၸႂ် မႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းတၢင်းၵမ်ႇၽႃႇ   ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁႃႉတူၵ်းတႅမ်ႇ ပႃးဢဝ်တင်းၵူဝ်မႃးႁူမ်ႇသုမ်ႇဢုပ်ႉထိင်းႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႃ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ​ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ​မီး​တီႈ တိူၵ်ႈ မၼ်းယူႇတႄႉတႄႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈပူႇသြႃႇၵေႃႈတၢႆ ၵႂၢႆးပုင်ႇၼႃးၵေႃႈႁၢႆၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ႁၼ်ၵူၼ်းၶုပ်ႉမူပ်ႇလူင်းတိူင်ႇႁႃဢၼ်ထွတ်ႈဢၼ်မျၢတ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇဢသၢၵ်ႈ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈ​တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၵမ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ
ပီႈၼွင်ႉၽူႈထွမ်ႇယိၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း​တြႃးတၢင်းၵႄႇၶျွတ်ႈႁဝ်းၶႃႈလူးပုၼ်ႈတႃႇ
တေဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမူၼ်ႉလွတ်ႈသေၽေးၵႃႇလႃႉႁႃႈလႅင်မိူင်း       
လူင်ၼႆႉတိူင်ႇႁႃၸဝ်ႈၽြႃးပႃးလႂ်ယူႇၶႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းတႄႉသူးတွင်းပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၽူႈထွမ်ႇႁဝ်းၶႃႈတီႈထႃႇ
ဝလႃႉၸဝ်ႈယေႇသူႉၶရိၸ်ႈယူႇၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီး​တၢင်းယုမ်ႇ
မၢတ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵၢပ်ႈပၢၼ်ၽေးၵႃႇလႃႉၶူဝ်းဝိတ်ႇ19ၼႆႉၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈယူႇ
ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်းႁႃ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပၼ်တၢင်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵတ်းယဵၼ်ၶျၢမ်းသႃႇ
မီး​မင်ႇၵလႃႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ
 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ